top of page
Internal and External Productivity Improvement

Production scheduling optimization streamlines external relationships, while lotting and sequencing optimization increases in-plant efficiency.

Stock and Order Optimization

Reduces costs by keeping stock levels and order fulfillment rates at optimum levels.

Maximum Efficiency of Operations

It provides complete control over processes, minimizing errors, waiting and unnecessary transportation.

Production Scheduling and Lotting

It offers optimum solutions for one of the biggest challenges: production scheduling and sequencing-lotting.

Fast and Accurate Customer Responses

By promoting internal order and standardization, it provides the capacity to respond immediately to customer demands.

Integrated Supply Chain

It enables a flexible supply chain by focusing on all processes from the first link to the last link.

İç ve Dış Verimlilik Artışı

Üretim günleme optimizasyonu dış ilişkileri düzenlerken, lotlama ve sıralama optimizasyonu fabrika içi verimliliği arttırır.

Stok ve Sipariş Optimizasyonu

Stok seviyelerini ve sipariş karşılama oranlarını optimum seviyede tutarak maliyetleri düşürür.

İşlemlerin Maksimum Verimliliği

Hataların, beklemelerin ve gereksiz taşımaların minimize edilmesiyle süreçler üzerinde tam kontrol sağlar.

Üretim Günleme ve Lotlama

En büyük zorluklardan biri olan üretim günlemesi ve sıralama-lotlama konularında optimum çözümler sunar.

Hızlı ve Doğru Müşteri Yanıtları

Firma içi düzeni ve standardizasyonu teşvik ederek, müşteri taleplerine anında cevap verme kapasitesi kazandırır.

Entegre Tedarik Zinciri

İlk halkadan son halkaya kadar tüm süreçlere odaklanarak esnek bir tedarik zinciri oluşturulmasını sağlar.

Otomotiv ve Yan Sanayi

XS PLANNER İLE DEVRİM
Otomotiv ve otomotiv yan sanayi, rekabetin ve sürekli değişimin yoğun yaşandığı sektörlerdir. Küresel arenada ayakta kalabilmek için inovatif çözümlere ve sürekli gelişmeye ihtiyaç duyarlar. Bu karmaşık ortamda Novalab, xS Planner'ın öncü "İnteraktif Planlama" özelliğiyle sektöre yepyeni bir soluk getiriyor. Tedarik zincirinin başından sonuna kadar tüm süreçleri gözden geçirerek, otomotiv firmalarının hızlı, esnek ve müşteri odaklı bir yapı oluşturmasına imkan tanır.

Otomotiv ve otomotiv yan sanayi sektörleri; küresel rekabetin çok fazla olduğu, dengelerin ve şartların sürekli olarak değiştiği; rekabet avantajı sağlamak ve ilerlemek için çok ciddi çalışmaların yapılması gerektiği sektörlerdir.

Gelişen teknoloji ve buna bağlı olarak değişen ihtiyaçlar, iç-dış taleplerin meydana getirdiği koşullar, çok sayıda üretim yapan firmanın bulunması; otomotiv sektörü ve sektöre direk bağlı olan otomotiv yan sanayi sektörü üzerinde büyük oranda zorluklar oluşturmaktadır.

Otomotiv ve otomotiv yan sanayi sektörlerindeki bu zorluklarla başa çıkabilmek için öncelikli olarak üretim yapısı içerisinde sorunların, hataların, gereksiz işlemlerin, duraksamaların en aza indirgenmesi, verimliliğin maksimize edilmesi gerekmektedir. Bu noktada xS Planner; tedarik zincirinin ilk halkasından son halkasına kadar tüm süreçlere odaklanarak, çok hızlı, daha da önemlisi esnek bir tedarik zinciri oluşturulmasını sağlar.

xS Planner; otomotiv ve otomotiv yan sanayi sektörlerinde karşılaşılan tüm problemleri ve kısıtları bir arada değerlendirerek sonuçlar üretir. Böylece hem firma içerisindeki düzen ve standardizasyon sağlanır, hem de müşteri taleplerine hızlı ve doğru bir şekilde cevap verilir.

Her iki sektörün planlaması yapılırken karşılaşılan en büyük sıkıntılar üretimi günleme ve sıralama-lotlama yapılmasıdır. Ayrıca yan sanayi sektöründe uzun vadeli gelen ancak çok fazla değişkenlik gösteren siparişlerin olması ciddi sorunlar yaratır. xS Planner, firmanın belirlediği kısıtlar ve önem derecelerine göre, toplam ceza puanını en aza indirgeyecek optimum çözümü sunar.

xS Planner; bantların durmamasını, kurulu kapasitelerin aşılmamasını sağlar ve hem gün hem de bant bazında dengeli dağılımlar oluşturur. Hatalar, beklemeler, gereksiz taşımalar gibi işlemleri minimize eder ve kullanıcıya her aşamada manuel müdahale yapabilme imkanı sunarak tüm süreçler üzerinde kontrollerin yapılabilmesini sağlar. Stok seviyelerini ve sipariş karşılama oranlarını optimum seviyede tutar. Kısacası verimliliği her aşamada maksimum seviyede tutarak, firmanın bütün alanlarında iyileştirmeler yapar.

xS Planner üretim günleme optimizasyonu sayesinde fabrikanın dış dünyayla olan ilişkileri düzenlenirken, lotlama ve sıralama optimizasyonu ile de fabrika iç verimliliği arttırılır.

DAHA FAZLA BİLGİ ALMAK İSTER MİSİNİZ?

İletişim formunu eksiksiz doldurursanız en kısa zamanda sizinle iletişime geçerek sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duyarız.

bottom of page