top of page

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Bu politikanın uygulanmasında şirketimiz, bağlı olduğu yasa ve mevzuatın gerektirdiği koşulları yerine getirmeyi ve uygun görülen noktalarda genel kabul görmüş uygulamalardaki koşulları sağlamayı amaçlar, kritik öneme sahip sistemlerinde yer alan tüm bilgi varlıklarını korumayı, bilgi güvenliği çerçevesinde mevzuatla, sözleşmelerle ve uluslararası standartlarla uyumlu çalışmayı, bilgi güvenliği yönetim sistemindeki riskleri yönetmeyi, düzeltici ve sürekli iyileştirici faaliyetlerde bulunmayı ve kuruluş amacına uygun olarak sürdürülebilir bir sistem kurmayı taahhüt eder.

NOVALAB TEKNOLOJİ HİZMETLERİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Bilgi Güvenliği Politikası, faaliyetlerimiz yerine getirilirken kullanılan tüm bilgi varlığı ve süreçlerin güvenliğini, bütünlük, erişilebilirlik ve gizlilik ilkeleri ışığında sağlamak, ayrıca Bilgi Sistemleri ile ilgili fiziksel ve çevresel güvenliğin korunması için gerekli önlemleri almak amacıyla oluşturulmuştur.

bottom of page