top of page
  • Yazarın fotoğrafıEmirhan Çolak

Otomotiv Sektöründe Esnek Üretim Planlama Aracı Olarak xS Planner’ın Yerini Alması

Güncelleme tarihi: 12 Ara 2023

Otomotiv sektöründe dijitalleşme, teknolojik ilerlemeler ve müşteri ihtiyaçlarının çeşitlenmesiyle beraber planlama süreçlerinde esneklik, hassasiyet ve hız kaçınılmaz bir ihtiyaç haline geldi. Sektörde, bireysel müşteri talepleri doğrultusunda üretim yapmak, markaların rekabetçiliğini artırmak adına kritik bir önem taşımaktadır. Özellikle ticari araçlarda bu özel taleplere cevap verebilme kabiliyeti, firmanın pazara adaptasyonunu ve müşteri memnuniyetini doğrudan etkilemektedir. Son dönemlerde, ticari araç piyasasının binek otomobil piyasasına kıyasla daha dinamik ve değişken bir yapıya büründüğü gözleniyor. Bu hareketlilik, otomotiv firmalarına, müşteri ihtiyaçlarına hızlı ve esnek bir şekilde yanıt verme konusunda büyük bir rekabet avantajı sunabilir. Ancak, bu avantajı elde edebilmek için üreticilerin, planlama süreçlerini kusursuz bir şekilde yönetmeleri gerekmektedir.

Bu noktada, Novalab olarak otomotiv sektöründeki üreticilere sunduğumuz yüksek hızlı planlama aracı (yazılım), sektördeki bu zorlu ihtiyaçlara cevap vermeyi amaçlamaktadır. Dünya genelinde Endüstri 4.0'ın gündemde olduğu bu dönemde, müşteri ihtiyaçlarına hızla yanıt verme, araçları özelleştirme ve bu süreçleri dijital ortamda yönetme kabiliyeti, otomotiv sektöründe rekabetçiliğin anahtarı haline gelmiştir. Bu giriş bölümünde, otomotiv sektörünün karşılaştığı bu temel ihtiyaçları ve Novalab'ın bu ihtiyaçlara nasıl bir çözüm sunduğunu ele alacağız.

Novalab'ın otomotiv sektöründeki firmalar için geliştirdiği planlama ve optimizasyon yazılımı, özellikle değişiklik taleplerini ve bu taleplerin üretim süreçlerine olan etkilerini hızlı ve etkin bir şekilde yönetme kapasitesine sahiptir. Bu sürecin arkasında, üretim hatlarını ve tedarik zincirlerini etkileyen detaylı ve çok katmanlı bir analiz bulunmaktadır. Üretim, malzeme tedariği, iş gücü, ve mühendislik değişikliklerinin yönetilmesi gibi farklı alanlarda ortaya çıkan zorlukları detaylı olarak ele alarak, bu süreçlerin birbirleri üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurmak, bu yazılımın temel işlevselliğini oluşturmaktadır.

Örnek olarak, bir müşteri tarafından gelen özel bir araç tasarımı veya fonksiyonel özellik talebi, tüm üretim hattını ve malzeme tedarik sürecini etkileyebilir. Böyle bir talebin etkisi, üretim süreçlerini baştan sona etkilerken, bu değişikliklerin üretim çıktısına, malzeme ihtiyacına, iş gücü planlamasına ve elbette finansal duruma olan etkisini de hızlı ve kesin bir şekilde analiz etmek esastır. Novalab’ın geliştirdiği yazılım, proje hedefleri ve fonksiyonel talepler doğrultusunda, üretim süreçlerini optimize etmek amacıyla bir dizi işlevsellik sunar. İlk olarak, Günlere Dağılım ve İmalat Emri Hesaplama Fonksiyonu ile hat tarzı üretim yapan yerler için takt süresini takvim bazında belirleyerek, planlı ve plansız üretim duruş kalkışlarını modellemektedir. Ayrıca, kamyon boyahane gibi spesifik üretim alanlarında içerideki araç sayısı ve hedef tempo gibi temel üretim hızı parametrelerinin yönetilmesini sağlamaktadır. İkinci olarak, Temel Malzeme İhtiyaç Planlama ile tedarikçi parametrelerinin entegrasyonunu ve bazı tedarik süreçlerinin otomatizasyonunu sağlayarak malzeme satın alma süreçlerini daha doğru ve etkin bir şekilde yönetir. Üçüncü olarak, Günlere Dağılım ve Gün İçi Sıralama Kısıtları Doğrulama bölümü ile planın uygulanabilirliğine etki eden tedarik ve iç üretimle ilgili kurallar ve kısıtlar tanımlanmakta ve oluşturulan üretim planı bu doğrultuda denetlenmektedir. Son olarak, Malzeme İhtiyaç Planlama İnce Ayar ve Bütünleyici Fonksiyonları ile mühendislik değişikliklerinin malzeme tedariği üzerindeki etkisini optimize ederek yönetir. Bu doğrultuda, otomotiv sektöründeki üreticilere esnek, hızlı ve detaylı bir planlama aracı sunmayı hedefleyen Novalab, üretim süreçlerinin tüm bu aşamalarında karar destek mekanizması oluşturarak, firmaların bu karmaşık ve dinamik süreçleri etkin bir şekilde yönetmelerine olanak tanımaktadır.

Otomotiv sektöründe karşılaşılan, müşteri taleplerinin özelleştirilmesi, tedarik ve üretim süreçlerinin optimize edilmesi gibi meydan okumalar, verimliliği ve karlılığı doğrudan etkileyen faktörlerdir. Novalab'ın geliştirdiği "xS Planner v4.0" planlama ve optimizasyon yazılımı, bu bağlamda, Anadolu Isuzu gibi otomotiv üreticileri için önemli bir kilometre taşı olmuştur. Projenin temel kazanımları arasında; dinamik malzeme ve işgücü yeterliliği planlama, ideal araç sıralaması, plan değişiklik ve sapma yönetimi ile sipariş ve spesifikasyon değişiklik yönetimi sayılabilir. Projenin uygulanması ile Anadolu Isuzu, malzeme ve işgücü yeterliliği, model karışımı ve diğer kritik parametreler bazında çok daha bilinçli, dinamik ve optimal kararlar alabilme kapasitesine erişmiştir.

Bu vaka çalışması, endüstriyel üretim ve tedarik zinciri yönetimi konularında karşılaşılan zorlukların, teknolojik ve yazılımsal çözümler ile nasıl aşılabileceğine dair önemli bir örnektir. Novalab’ın sağladığı bu çözüm, sadece bir firmanın operasyonel verimliliğini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda sektörel bazda da uygulamaların ve prosedürlerin nasıl modernize edilebileceğine dair değerli bilgiler sunmaktadır. İlerleyen süreçte, benzer sorunlara sahip diğer sektör ve işletmeler için de bir rehber niteliği taşıyan bu proje, teknolojinin iş süreçlerine entegrasyonu ve bu yolla karşılaşılan sorunların nasıl aşılabileceğine dair derinlemesine bir bakış sunmaktadır. Özellikle Endüstri 4.0 çağında, bu tür yenilikçi ve teknoloji odaklı çözümler, işletmeler için rekabet avantajı yaratmanın yanı sıra, sürdürülebilir bir büyüme ve gelişme modeli oluşturma potansiyeline de sahiptir. Novalab, bu projede ortaya koyduğu başarı ile, endüstriyel ihtiyaçların ve zorlukların üstesinden gelebilecek yüksek kalibrede çözümler üretebilecek bir inovasyon ve uygulama kapasitesine sahip olduğunu kanıtlamıştır.

34 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page